از کجا بفهمم که آیفونم اصل هست یا تقلبی؟

صفحه ی اصلی پرسش هاموضوع: پرسش‌هااز کجا بفهمم که آیفونم اصل هست یا تقلبی؟
1 پاسخ
Saleh Company کارکنان پاسخ داد 7 ماه قبل

با مراجعه به سایت اپل و ثبت سریال دستگاه 
سیستم عامل IOS داشته باشد.
کیفیت ساخت ، کیفیت دوربین ، عدم امکان اضافه کردن رم